Κώστας Καλαπανίδας
Ιστορία Γ΄ Δημοτικού
[1982, 4th edition]