Γ. Καλαματιανός, Μ. Σταθοπούλου-Χριστοφέλλη, Ν. Κοντόπουλος, Ε. Φωτιάδης, Ηλ. Μηνιάτης
Νεοελληνικά αναγνώσματα Ε΄ Γυμνασίου
[1976, 14th edition]