Αικατερίνη Χριστοφιλοπούλου
Εισαγωγή στις Ιστορικές Σπουδές, Β΄ Λυκείου, Ύλη επιλογής
[1981, 4th edition]