Χρίστος Μαλλιαρός
Ιστορία των ανατολικών λαών και της αρχαίας Ελλάδος. Από των Μηδικών Πολέμων μέχρι του θανάτου του μεγάλου Αλεξάνδρου δια την Β΄ Τάξη των Εξατάξιων Γυμνασίων
[1949]