Ν. Γρηγοριάδης, Δ. Καρβέλης, Χ. Μηλιώνης, Κ. Μπαλάσκας, Γ. Παγανός
Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β΄ Γυμνασίου
[1980, 4th edition]