Ηλίας Μαριολάκος
Γεωγραφία της Ελλάδος Α΄ Γυμνασίου
[1972, 3rd edition]