Θεόδωρος Α. Γιαννόπουλος
Αναγνωστικό, Για την Ε΄ τάξη του Δημοτικού
[1979, 1st edition]