Ν. Γρηγοριάδης, Δ. Καρβέλης, Κ. Μπαλάσκας, Γ. Παγανός
Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ Γυμνασίου
[1979, 1st edition]