Μανόλης Α. Τριανταφυλλίδης
Μικρή Νεοελληνική Γραμματική
[1949]