Ν. Γρηγοριάδης, Δ. Καρβέλης, Χ. Μηλιώνης, Κ. Μπαλάσκας, Γ. Παγανός, Γ. Παπακώστας
Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β΄ Λυκείου