Φ. Κ. Βώρος, Ξένη Οικονομοπούλου, Βασίλειος Δ. Ασημομύτης, Νικ. Π. Δημακόπουλος, Θ. Κατσουλάκος
Ιστορία ύλη επιλογής Γ΄ Γενικού Λυκείου
[1979, 1st edition]