Λυσίας, Γεώργιος Ζούκης (μετάφραση)
Λυσίου Λόγοι. Προς χρήσιν της Γ΄ Τάξεως των Εξατάξιων Γυμνασίων
[1932, 3rd edition]