Ιωάννης Παπασταύρου
Ιστορία της αρχαίας Ελλάδος. Από του θανάτου του Μεγάλου Αλεξάνδρου μέχρι του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Δια την Γ΄ Τάξιν των Γυμνασίων
[1946]