Παναγ. Νάκος
Γεωγραφία των Ηπείρων (εκτός της Ευρώπης) δια την Ε΄ τάξιν Δημοτικού