Δημήτριος Ν. Γουδής (επιμ./σχόλια)
Ανθολογία Αρχαίων Ελλήνων Λυρικών
[1927, 3rd edition]