Δημοσθένης, Ευθ. Δ. Χριστόπουλος (μετάφραση, σχόλια)
Δημοσθένους Α' Ολυνθιακός, Σχολική μετάφρασις διά την Δ ΄ τάξιν των Εξαταξίων Γυμνασίων