Κωνστ. Γ. Λαγουμιτζάκης
Η Γραμματική της Καθαρευούσης διά την Ε' και ΣΤ΄ τάξιν των Δημοτικών Σχολείων σύμφωνα με το επίσημον πρόγραμμα του Υπουργείου της Παιδείας
[1936, 2nd edition]