Μ. Σακελλαρόπουλος, Χ. Κυριακάτος, Ελ. Ρουσόπουλος
Αναγνωσματάριον προς χρήσιν των μαθητών της Πέμπτης τάξεως του Δημοτικού Σχολείου
[1922, 2nd edition]