Ιωάννης Ν. Σιδέρης
Νεοελληνική ανθολογία : επική ποίησις - δραματική ποίησις - λυρική ποίησις : προς χρήσιν των τριών τάξεων των διδασκαλείων και ανάγνωσιν κατ'οίκον υπό των μαθητών της Γ' και Δ' τάξεως των Γυμνασίων
[1926, 5th edition]