Γεώργιος Ν. Παπανικολάου (μετάφραση, σχόλια)
Ισοκράτους Λόγοι, Α΄ προς Δημόνικον και Β' προς Νικοκλέα Σχολικό βοήθημα δια την Ε΄ τάξιν των Οκταταξίων Γυμνασίων