Όμηρος, Α. Ξ. Καραπαναγιώτης (μετάφραση, σχόλια)
Ομήρου Ιλιάς μετά σχολίων και ερμηνείας
[1912]