Μ. Καλομοίρης, Φ. Οικονομίδης
Μαθήματα Μουσικής Τεύχος Α'. Στοιχεία της θεωρίας της Μουσικής, προς χρήσιν των μαθητών των Γυμνασίων, Διδασκαλείων, και προκαταρκτικών τάξεων των Ωδείων και Μουσικών Σχολών
[1933, 1st edition]