Αθανάσιος Κόκκινος
Πλήρες σύστημα Σχολικής Μουσικής, Τεύχος δεύτερον, Δια την Ε΄ τάξιν των Εξατάξιων και την Γ΄ και Δ΄ Τάξιν των Οκτατάξιων σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης