Ν. Κάτσικας
Γεωγραφία προς χρήσιν των μαθητών της ΣΤ' τάξεως των Δημοτικών Σχολείων
[1969, 1st edition]