Μ. Καλομοίρης, Φ. Οικονομίδης
Μελωδικαί Ασκήσεις (Σολφέζ), προς χρήσιν των μαθητών των τάξεων Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ των Γυμνασίων και Πρακτικών Λυκείων και των μαθητών των Διδασκάλων
[1935, 2nd edition]