Ιωάννης Θ. Ρώσσης (μετάφραση, σχόλια)
Πλάτωνος Φαίδων, δια τους μαθητάς της Η΄ τάξεως των οκτατάξιων Γυμνασίων κατά το εγκεκριμένον βιβλίον το Ο.Ε.Σ.Β.