Ιωάννης Ρώσσης (μετάφραση, σχόλια)
Αντιγόνη, Σοφοκλέους, δια τους μαθητάς της Η΄ τάξεως των Οκτατάξιων Γυμνασίων κατά το εγκεκριμένον βιβλίον του Ο.Ε.Σ.Β.