Ισοκράτης, Χρίστος Α. Παπαναστασίου, Νικόλαος Ε. Φραγκίσκος (σχόλια)
Ισοκράτους Λόγοι Εκλογαί προς χρήσιν των μαθητών της Γ΄ τάξεως των Γυμνασίων και των αντίστοιχων σχολών της Μέσης Εκπαίδευσης
[1937, 5th edition]