Δημ. Μ. Γεωργακάκις
Στοιχεία εμπειρικής ψυχολογίας προς χρήσιν των μαθητών της Γ΄ τάξεως των Γυμνασίων
[1918, 2nd edition]