Δημ. Μωραΐτης
Στοιχεία πειραματικής ψυχολογίας προς χρήσιν των μαθητών της Γ΄ τάξεως των Γυμνασίων
[1924, 1st edition]