Δημ. Μ. Γεωργακάκις
Στοιχεία εμπειρικής ψυχολογίας προς χρήσιν των μαθητών της Γ΄ τάξεως των Γυμνασίων
[1923, 9th edition]