Ευριπίδης, Δημήτριος Ν. Γουδής (μετάφραση, σχόλια)
Ευριπίδου Ιφιγένεια εν Αυλίδι, προς χρήσιν των μαθητών της Ε΄ τάξεως των Γυμνασίων και της αντιστοίχου των άλλων σχολείων
[1937, 1st edition]