Όμηρος, Δ. Γουδής (σχόλια)
Ομήρου Οδύσσεια (Β΄ εκλογή Α, Ε, Ζ)
[1922, 3rd edition]