Μ. Καλομοίρης, Φ. Οικονομίδης
Μελωδικαί Ασκήσεις-Σολφέζ, προς χρήσιν των μαθητών των τάξεων Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ των Γυμνασίων και Πρακτικών Λυκείων και των μαθητών των Διδασκαλείων
[1933, 1st edition]