Αθανάσιος Γ. Αργυρόπουλος
Σχολική Μουσική Άσματα μονόφωνα
[1937]