Μάρκος Τύλλιος Κικέρωνας (M. Tullius Cicero), Ιωάννης Θ. Ρώσσης (μετάφραση/σχόλια)
Μάρκου Τυλλίου Κικέρωνος ο Τρίτος κατά Κατιλίνα Λόγος δια τους μαθητάς της Ζ΄ τάξεως των οκταταξίων Γυμνασίων κατά το εγκεκριμένον βιβλίον το Ο.Ε.Σ.Β.