Κ. Ιορδανίδης, Δ. Λ. Καραγεώργος, Κ. Κωστάκης, Α. Μακρίδης, Β. Νασόπουλος
Μαθηματικά Β΄ Λυκείου ύλη επιλογής
[1981, 4th edition]