Κ. Ιορδανίδης, Δ. Λ. Καραγεώργος, Κ. Κωστάκης, Α. Μακρίδης, Β. Νασόπουλος
Μαθηματικά Β΄ Λυκείου ύλη επιλογής, τεύχος Α΄
[1978, 1st edition]