Γιάννης Δ. Κονετάς
Φυτά και ζώα της πατρίδας μας, Δ΄ Τάξης Δημοτικού
[1982]