Ισοκράτης, Στέλλα Μπαζάκου-Μαραγκουδάκη (σχόλια)
Ισοκράτης Πανηγυρικός Φίλιππος Β' Γυμνασίου
[1975, 3rd edition]