Βασίλειος Στάικος
Μαθηματικά Γ΄ Λυκείου (θετικής κατευθύνσεως), τόμος Α΄
[1976, 7η Έκδοση]