Σπ. Γ. Κανέλλος
Ευκλείδειος γεωμετρία Α΄ Λυκείου θετικής κατευθύνσεως
[1976, 1st edition]