Σοφοκλής, Π. Ν. Δημόπουλος (σχόλια)
Σοφοκλής Τραγωδίες Οιδίπους Τύραννος, Αντιγόνη Γ΄ Λυκείου
[1979, 23rd edition]