Γεώργιος Γεωργαλάς, Ακριβή Μαλλιάρη-Πατέρα
Στοιχεία γεωλογίας και ορυκτολογίας Α΄ Λυκείου
[1976, 11th edition]