Νικόλαος Δ. Νικολάου
Κοσμογραφία δια την ΣΤ΄ τάξιν Γυμνασίων παλαιού τύπου
[1948]