Αλκίνοος Ε. Μάζης
Χημεία Γ΄ Γυμνασίου
[1974, 7th edition]