Δημ. Γιαννιάς, Δημ. Γιαννάκος
Φυσική Ιστορία δια την ΣΤ΄ Δημοτικού Σχολείου