Αντώνιος Λ. Χριστόπουλος
Αγωγή του Πολίτη. Γ΄ Γυμνασίου
[1975, 1st edition]