Ι. Ιωαννίδης
Μαθηματικά Γ΄ Γυμνασίου, τόμος Β
[1968, 1st edition]