Γεώργιος Παπαγεωργίου
Στοιχεία γενικής ψυχολογίας Ε΄ Γυμνασίου
[1975, 1st edition]